Medical Sjukvård

Medical Sjukvård erbjuder alla patienter ett komplett utbud av sjukvårdstjänster utifrån varje individs förutsättningar och behov.

 

Expressvård

Expressmottagningarna finns för dig som vill träffa en läkare samma dag och vill ha hjälp med enklare sjukvård.

Våra expressmottagningar finns på flera ställen i Stockholm.

Företagsvård

Vi erbjuder anslutna företagskunder att träffa våra allmänläkare, företagsläkare och rehabläkare för den bästa tänkbara arbetsrelaterade sjukvården.

 

Vi arbetar för friska medarbetare på just din arbetsplats.

Utlandspatienter

Vi tar emot patienter från hela världen.

 

Vi finns här för dig som är utlandssvensk, tillfälligt bor och arbetar i Sverige, besöker Stockholm, arbetar på ambassad eller utlandsbeskickning och kommer via International SOS.

Landstingsvård

På Stockholm Medical Group finns både allmänläkar- och ortopedmottagning som är landstingsanslutna. 

 

Övriga privata mottagningar remitterar till husläkare och vårdcentral vid behov.

Expressvård

Expressvård - för dig som behöver hjälp snabbt. Vid sjukdom finns inget utrymme för onödig väntan på vård. Det har vi på Stockholm Medical Office tagit fasta på. Besöket görs hos en läkare för att vid sjukdom få den hjälp du behöver så snabbt som möjligt. Expressvården finns till för att minimera väntetiden på läkarbesök, därför finns tider redan samma dag.

Du kan komma på ett expressbesök för följande ärenden och åkommor:

receptförnyelse, hosta, förkylning, bett, vagel i öga, stygnborttagning, blodtryck, halsont/halsfluss, ögoninflammation, bihåleinflammation, allergiska besvär ex. pollenallergi, allergiska hudutslag, nagelinfektion, enklare såromläggning, sårinfektion, munsår/herpes, vaxpropp, öronspolning, öronvärk, öroninflammation, fästingbett, remisser, rådgivning och EKG.

Ett expressbesök kostar alltid 300:- och inkluderar såväl sjuksköterske- och läkarbesök. Ett CRP-prov (snabbsänka) inkluderas i besöksavgiften, övriga prover, MR- och röntgenundersökning debiteras. Frikort gäller inte.

Företagsvård

Sjukvård för företag är till för alla typer av företag och organisationer, stora som små. Vår företagshälsovård är idag det självklara valet för ett mycket stort antal företag, stiftelser, myndigheter och ambassader i Stockholm. 

Som en ansluten företagskund kan du boka besök hos våra allmänläkare, företagsläkare och rehabläkare för den bästa tänkbara arbetsrelaterade sjukvården. Besök bokas alltid av arbetsgivaren genom sitt avtal med oss.

Vi erbjuder läkarbesök, sjuksköterskebesök, röntgen, ultraljud, rehabsamtal, trepartsmöte med läkare/arbetsgivare/arbetstagare, EKG, blodtryck, och spirometri/inhalation.

Utlandspatienter

Vi är Stockholms ledande utlandsmottagning och försäkringsmottagning och har avtal med de flesta svenska och internationella försäkringsbolag, rederier, flygbolag, hotell och har också förtroendet att sköta om de allra flesta ambassader och utlandsbeskickningar. Våra mottagningar finns på flera platser och täcker hela Stockholms innerstad.

 

Hos oss är du välkommen som privatperson, företagspatient, eller via ditt försäkringsbolag. Vi erbjuder den kompletta sjuk- och hälsovårdslösningen som du behöver. Du kan komma till oss för läkarbesök, tandläkarbesök, sjuksköterskebesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. Vi erbjuder även privat psykolog och KBT.

Vi har flertalet specialistläkare som tar emot utan remiss och har möjlighet att ordna det som den landstingsfinansierade vården skulle anse vara omöjligt. Vi strävar mot att jämt kunna ge absolut bästa service och ge tider så snabbt som möjligt. Normalt brukar vi kunna erbjuda läkartider samma dag eller dagen efter.

 

De specialistkompetenser som vi erbjuder är följande:

Allmänläkare
Ortopedspecialist
Ögonläkare
Hudläkare
Radiolog
Tandläkare

Vi har även ett flertal egna laboratorier i Stockholm med egen blodprovstagning. Besöken finansieras privat.

Landstingsvård

Landstingsvården på Medical Sjukvård består av två specialistläkarmottagningar inom ortopedi och allmänmedicin som årligen tar emot och behandlar patienter från ett brett upptagningsområde. Mottagningarna åtnjuter toppmodern teknik och medicinsk utrustning för lämpliga undersökningar och behandlingar, helt anpassad för varje specialistområde. Samtliga provtagningar erbjuds alltid snabbt på plats genom ett professionellt sjukskötersketeam.

 

Sammanhållen journalföring hålls i vårdinformationssystemet Takecare för att garantera bästa vård- och patientsäkerhet. Detta möjliggör också att vi enkelt kan ta del av andra vårdgivares journalanteckningar samt underlättar för andra vårdgivare vid fortsatt behandling utanför våra väggar.

Våra skickliga specialistläkare tar emot dig och genomför undersökningar och utredningar av de flesta sjukdomstillstånden. Du behöver inte lista dig som på en vårdcentral, utan hos oss kan du ringa och boka en läkartid när som helst. Vi lämnar ingen ute.

Specialistläkarmottagningarna arbetar under landstingstaxa och frikort gäller. Om du vill veta de aktuella landstingstaxorna kan du klicka här.