Medical Vaccin

shutterstock_788107306.jpg

Medical Vaccin - Vi har vaccinerat i 30 år!

Medical Vaccin har lång erfarenhet och bred kunskap av alla typer av vaccinationer och finns alltid nära till hands.

 

Vad vi erbjuder: resevaccin, influensa och TBE

Vi har sjuksköterskor och läkare med resevaccinationer som sitt huvudintresse och erbjuder alltid gratis rådgivning vid varje besök. Influensavaccinationer utförs höst och vinter vid våra mottagningar men också i vår nya vaccinationsbuss - Flunsabussen. Under vår och sommar laddar vi för fästingvaccination mot TBE, detta både vid våra vaccinationsmottagningar men också i våra sju vaccinationsbussar som flitigt besöker platser nära dig i hela Mellansverige och på Gotland.

Ett växande team

Medical Vaccin är just nu i en stor expansionsfas och är därmed en av de mest starkt växande områdena inom Medicalgruppen. Från att ha en enda mottagning i Stockholm år 2018 har Medical Vaccin öppnat upp 7 nya vaccinationsmottagningar och satt 8 vaccinationsbussar i rullning runt om i Sverige under år 2019.

Vaccinationsbussar

Fästing - Sju vaccinationsbussar i Mellansverige och på Gotland. 

Influensa - en flunsabuss i Stockholms län.